Mé otestované a odzkoušené nastavení pro tvar faktury.

  • Povolení fakturace – Ano
  • Povolení členění daně – Ne
  • Povolit obr. produktu na faktuře je nastavené  
  • Prefix pro faktury – je předpona před číslem faktury
  • Můžete přidat i stávající rok před číslo faktury automaticky

Tak a je hotovo faktury jsou nastavené pokud se Vám nelíbí původní vzhled a funkcionalita doporučuji modul Valasinec – Modul Faktura, Dobropis a dodací list